Samen leren 
experimenterend innoveren

Wij inspireren
Wij faciliteren
Wij experimenteren
En wij leren, snel en samen

Rivieren in stedelijke gebieden komen steeds meer onder druk te staan door een toenemend aantal gebruikers op en langs het water. Niet alleen worden rivieren gebruikt voor transport, ook de toeristensector, recreatievaart, watersporters en zwemmers zijn steeds vaker tegelijk te vinden op en langs het water. Dit heeft tot gevolg dat de drukte, interactie en complexiteit op en om het water toenemen. Tegelijkertijd kunnen veranderingen in de samenleving zich in rap tempo ontwikkelen. Digitalisering speelt daarbij vaak een belangrijke rol. Dit maakt het moeilijk om geschikte oplossingen tijdig te implementeren. Lees verder…

Flow Forward als methodiek

Om op deze ontwikkelingen in te spelen is er behoefte aan een nieuwe aanpak die zich richt op het snel en wendbaar reageren op kansen en problemen. De Digitale Rivier werkt aan een nieuwe aanpak (Flow Forward) met als doel samen leren experimenterend te innoveren. Dit doen we niet alleen, maar samen met partners en gebruikers. Door kort-cyclisch te experimenteren met innovatieve (digitale) oplossingen kunnen we ons snel aanpassen aan de continu veranderende omgeving op en langs het water. Door ook de gebruikers hier actief bij te betrekken komen we tot efficiënte(re) oplossingen die aansluiten bij ieders behoeften. Op deze manier werken we aan een duurzaam, veilig en leefbaar stedelijk rivierengebied. Lees verder…

Experimenten

Laatste nieuws

Pieter Brouwer

De Toolbox (0): de proloog

Binnen de Digitale Rivier willen we snel leren innoveren, met behulp van kort-cyclische experimenten. In deze serie, De Toolbox, geven we een inzage in onze aanpak, zodat

Lees verder...