Onze aanpak

FLOW FORWARD – BE LIKE WATER

“Samen iteratief inspelen op snelle verandering”

De Digitale Rivier betekent samen leren experimenteren, durven falen en snel contact zoeken met de buitenwereld. Deze werkwijze is gebaseerd op de methodes van design thinking, waarbij de focus ligt op klantgericht denken en ontwikkelen. Op deze manier worden verschillende perspectieven bij elkaar gebracht om tot nieuwe oplossingen te komen. Oplossingen die aansluiten bij de behoefte van de klant en gebruikers en die past bij hun beleving of manier van werken. Het continu toetsen hiervan en het verzamelen van feedback van klanten en gebruikers is daarom essentieel om grip te houden op je experimenten in de Digitale Rivier.

Deze aanpak, die binnen de Digitale Rivier wordt gevolgd, hebben we “Flow Forward” genoemd, met de stroom mee naar voren.

“Be like water”
Met de kort-cyclische aanpak, bewegen we ons als water: wendbaar, niet bang voor
ongebaande paden, ons aanpassend aan de sterk veranderende omgeving.

De 3 pijlers van Flow Forward

Met de Flow Forward aanpak wordt er in korte sprints gewerkt aan het oplossen van relevante problemen, direct met gebruikers en andere stakeholders, gebruikmakend van nieuwe, vaak onconventionele, technologieën en partners. Het is dus gebaseerd op 3 pijlers:

  1. Wendbaar: kort-cyclisch werken
  2. Samen: direct met partners en gebruikers
  3. Onconventioneel: vernieuwende technologieën en verrassende samenwerkingsvormen gebruiken.

Aan de hand van deze drie pijlers kan snel en efficiënt worden ingespeeld op de snel veranderende omgeving. Met deze nieuwe methodiek ontwikkelen en testen we binnen de Digitale Rivier een nieuwe aanpak voor Rijkswaterstaat, die meer past bij de opgaven van morgen. Namelijk een omgeving waarin nieuwe problemen en uitdagingen ontstaan waarvoor de conventionele aanpak, die bekent is binnen Rijkswaterstaat, tekort schiet. Door gebruik van Flow Forward kunnen we in minder tijd en met minder budget, meer waarde creëren: voor Rijkswaterstaat, voor haar partners én voor de gebruikers van rivieren en (water)wegen.

Verschillende fases van Flow Forward

De aanpak is geïnspireerd op de 1:10:100 aanpak, gecombineerd met elementen uit Lean Startup en Agile Design. Een experiment doorloopt daarbij verschillende fases.

1-fase
In de 1-fase past de 1:10:100 aanpak van Rijkswaterstaat design thinking toe om in 1 dag, samen met de doelgroep, een complete ontwerp-cyclus te doorlopen. Het startpunt is een door de klant geformuleerde initiële vraag. Op basis van interviews of een werksessie met (potentiële) klanten en stakeholders wordt bijvoorbeeld toegewerkt naar een prototype.
De essentie van deze eerste fase is om samen met de (potentiële) klanten en andere stakeholders de vraag aan te scherpen, vast te stellen wie de vraag eigenlijk heeft, waarom dit een probleem is en hoe groot het probleem is. Het resultaat van de 1-fase is een aangescherpte 1-pager, welke gebruikt wordt om met de business owner een go/no go besluit te nemen voor de volgende fase.

10-fase
In de 10-fase past de 1:10:100 aanpak van Rijkswaterstaat de lean startup principes toe, om snel een beeld te krijgen van mogelijke oplossingsrichtingen. Dit houdt in dat in een serie korte experimenten samen met klanten onderzocht wordt welke oplossingsrichtingen passen bij de in de 1-fase geformuleerde onderzoeksvraag. Deze experimenten vinden meestal plaats met een prototype of proof-of-concept , niet met een product dat “af” is. Ondertussen wordt door het experimenteren de onderzoeksvraag ook in deze fase weer aangescherpt.
Een belangrijk onderdeel van de 10-fase is om een voldoende breed beeld te krijgen van mogelijke oplossingen; het kan dus zo zijn dat een “uitvraag” opgesteld wordt. Echter niet met als doel een selectie, maar om een overzicht van mogelijke oplossingsrichtingen te krijgen.

100-fase
In de 100-fase van de 1:10:100 aanpak van Rijkswaterstaat wordt een oplossingsrichting in de praktijk gevalideerd. Dit gebeurt in een experiment opgebouwd uit korte build – measure – learn cycli. Dit houdt in dat samen met stakeholders (klanten, extern betrokkenen, maar ook de business owner) in een echte praktijksituatie gevalideerd wordt in hoeverre de oplossingsrichting aansluit op de geformuleerde vraagstelling.
Op basis van succescriteria wordt vastgesteld of de aannames rond de oplossingsrichting en het gebruik ervan kloppen, en worden in elke cyclus aanpassingen verricht, en het resultaat opnieuw getest. Het resultaat is een gevalideerd beeld van de oplossingsrichting, en mogelijk aanknopingspunten voor opvolging.