Interview met Benno Bultink

Op 7 september 2020 is er een ketensessie georganiseerd om de Digitale Rivier een stap verder te brengen. Samen in gesprek hierover met Benno. Wie is hij, wat doet hij binnen de Digitale Rivier, waarom is dit innovatieprogramma zo belangrijk en wat hield de ketensessie in?

Benno Bultink

Wie is Benno en wat is zijn rol binnen de Digitale Rivier? “Ik ben Benno Bultink, met veel plezier werkzaam bij Rijkswaterstaat. Momenteel als Programma Manager aan het innovatieprogramma de Digitale Rivier. De methodiek is om snel lerend, kort cyclisch samen te experimenteren om op deze manier te helpen bij de aanpak van problemen van nu maar ook zeker in de toekomst.”

Wat is het belang van het innovatieprogramma Digitale Rivier? “De wereld verandert snel, Rijkswaterstaat verandert mee. Met het innovatieprogramma de Digitale Rivier ontwikkelen én testen we een nieuwe aanpak voor Rijkswaterstaat, die meer past bij de opgaven van morgen. Rijkswaterstaat is een grote organisatie die met meerjarige projecten en lange, zorgvuldige procedures werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Tegelijkertijd wordt er méér gevraagd van de organisatie: de omgeving verandert snel, en haar taken worden ingewikkelder.”

Er ontstaan nieuwe problemen en kansen, waar Rijkswaterstaat alleen met een nieuwe aanpak – naast de huidige – wendbaar op in kan spelen. Dit kan middels dit innovatieprogramma. Waarbij wij met onze nieuwe Flow Forward aanpak kunnen bewegen als water: wendbaar, niet bang voor ongebaande paden, ons aanpassend aan de sterk veranderende omgeving.”

Waarom is er een ketensessie georganiseerd? “Het innovatieprogramma de Digitale Rivier is in maart 2019 van start gegaan. Na een jaar is een evaluatie uitgevoerd, genaamd (P)review. De (P)review laat de waarde van de methodiek van de Digitale Rivier zien voor Rijkswaterstaat en bevat ook aandachtspunten. Aandachtspunten om de volgende stap te kunnen zetten in 2021. De ketensessie was georganiseerd om met collega’s en experts op hun vakgebied, die op een of andere wijze bij het programma betrokken zijn geweest, samen te onderzoeken hoe we de volgende stap kunnen invullen. Uiteraard vond deze sessie plaats op Digitale afstand.”

Wie deden er mee aan de ketensessie? “Deelnemers aan de sessie waren enkele tientallen betrokken mensen, van zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat. Immers, Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Dit doen wij met elkaar, samen. Om deze reden worden vaak niet Rijkswaterstaters uitgenodigd om deel te nemen aan het innovatieprogramma. Dit gold ook voor de ketensessie. Deelnemers van de ketensessie waren mensen die hebben deelgenomen aan experimenten van de Digitale Rivier, maar ook start ups en partners als ING en DSM.”

Wat voor kennis of waarde heeft deze ketensessie jou opgeleverd? “De ketensessie was een sessie met veel positieve energie. Goede, vernieuwende ideeën, hoe we 2021 kunnen invullen. Bijvoorbeeld een “nieuwsbrief” 2.0 of hoe over grenzen heen te denken. Dit heb ik samen met het kernteam Digitale Rivier meegenomen en is nu vol in ontwikkeling.”

Zijn er al vervolgstappen? “We werken nu aan het plan 2021, waarin we een volgende stap naar volwassenheid willen zetten. Hierbij kijken wij ook over de landsgrenzen en werken wij aan onze zichtbaarheid. In januari zal ons plan besproken worden in de Stuurgroep, waarna we weer met veel energie een volgende stap gaan zetten. Een tipje van de sluier, wij hebben al een nieuwsbrief weten te ontwikkelen. Flow Forward, waar experts je meenemen in de laatste ontwikkelingen met betrekking tot kort cyclisch experimenteren met partners.”

Wie zijn er gebaat bij de resultaten van de ketensessie en wat voor verschil kan dit maken? “De echte waarde en kracht zit er in dat alle betrokkenen zijn uitgenodigd om mee te denken met de ontwikkelingen van de Digitale Rivier. Om samen te komen tot de volgende stappen die we willen zetten. Waarbij de kracht ook vanuit buiten Rijkswaterstaat komt. Dit met deels nieuwe partners, “not the usual suspects”, wat onverwachte perspectieven en ideeën oplevert. Deze willen wij het komend jaar graag samen uitvoeren. Ik kijk daar naar uit!”

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *