Onze aanpak, Flow Forward

“Rijkswaterstaat is een grote organisatie die traditioneel werkt met meerjarige projecten en zorgvuldige procedures. Maar haar omgeving verandert snel –op zowel maatschappelijk, technologisch als organisatorisch gebied. Er ontstaan nieuwe problemen en uitdagingen waarbij de conventionele aanpak tekort schiet.

Om wél snel en efficiënt in te spelen op deze snel veranderende omgeving, is de Flow Forward aanpak ontwikkeld: er wordt in korte sprints gewerkt aan het oplossen van relevante problemen, direct met gebruikers en andere stakeholders, gebruikmakend van nieuwe –vaak onconventionele –technologieën en partners. Voor meer informatie zie [Hyperlink: Flow Forward pagina]”