Experiment Nijmegen: Voorspellende waterdiepte op de Waal

“De Waal is de ruggengraat van het vervoer over water met grote transportvolumes en is een belangrijke doorvoerroute naar Duitsland. De bevaarbaarheid staat onder druk door de aanwezigheid van ondieptes, bodemerosie en klimaatverandering. Om de economische positie van Nederland als doorvoerland over water te garanderen, is het ondersteunen om beter te kunnen afladen voor schippers en vervoerders wenselijk en kunnen wij als RWS assetmanagement efficiënter inrichten. Aangezien de lading meer en meer centraal komt te staan i.p.v. het vervoermiddel en de groei van het goederenvervoer in de toekomst zal toenemen, is de voorspelbaarheid van de vaarwegdiepte (aanwezige waterkolom) op de gehele Waal zo’n 3 tot 4 dagen vooruit, steeds belangrijker. Het faciliteren van verwachtte waterdiepte heeft daarbij een belangrijke klantwaarde. Naast de informatievoorziening, zijn er meer RWS-processen gekoppeld aan de waterdiepte. Op welke manier kunnen deze werkprocessen ook profiteren van een voorspelling?
De waterdiepte van de rivier de Waal wordt dagelijks gemeten met schepen van Rijkswaterstaat. AI en real-time gemeten data kunnen helpen om de diepten te voorspellen.”