Experiment Nijmegen: sneltest waterkwaliteit (E.coli)

Rijkswaterstaat is beheerder van de Spiegelwaal bij Nijmegen. Bij de aanleg hiervan is een 6-tal inlaten gemaakt om deze nevengeul ook voor KRW-doeleinden te laten scoren. De Spiegelwaal blijkt heel aantrekkelijk om in te recreëren, met name om te zwemmen. In overleg met Provincie en gemeente is een deel van de Spiegelwaal dan ook als zwemwaterlocatie aangewezen. In het gebruik bleek echter dat er tijdens het zwemseizoen op wisselende momenten teveel E.coli bacteriën door de inlaten de nevengeul inkomen. Om te kunnen blijven voldoen als zwemwaterlocatie is daarop besloten om de inlaten tijdens het zwemseizoen af te sluiten. Deze periode is echter ook de meest interessante periode om de KRW-doeleinden te realiseren. Als hier geen oplossing voor gevonden wordt dreigt de investering van € 6 mln. in KRW-doelen weggegooid en dient deze alsnog elders langs de Waal gerealiseerd te worden. Deze situatie is overigens niet uniek en doet zich op meer locaties voor. De Digitale Rivier zoekt al experimenterend naar een oplossing voor dit probleem.