Experiment Nijmegen: Samen Uiterwaardenbeheer verbeteren

Het toenemende gebruik van de Uiterwaarden door recreanten, agrariërs/natuurorganisaties en ondernemers stelt de Beheerder(s) voor de uitdaging om de verwachtingen van alle gebruikers zo goed mogelijk te managen, zonder de functie van de Uiterwaarden uit het oog te verliezen. Valt er winst te boeken als de Beheerders samen de uitdaging aan gaan, en daarbij gebruik maken van gebruikersgerichte digitalisering?