Experiment Nijmegen: Delighters

Met de Spiegelwaal heeft Nijmegen een populaire plek voor recreatie erbij. Met name op zomerse dagen is het een zeer attractieve hotspot voor recreanten en watersporters. Er zijn ontzettend veel initiatieven gestart die hieraan bijdragen, zoals de aanleg van strandjes en bijvoorbeeld de ontwikkeling van het watersportcentrum Het Bastion. Dit zorgt ervoor dat veel verschillende gebruikers, zoals roeiers, zeilers, zwemmers, recreanten, en pleziervaart, bij elkaar komen, ieder met een ander doel. Dit verhoogt de interactie tussen gebruikers en daarmee de kans op gevaarlijke situaties, met name op drukke zomerdagen. De Digitale Rivier zoekt naar een oplossing om vanuit een positieve benadering de gebruikers meer naar elkaar te laten omkijken en op deze manier de Spiegelwaal veilig te maken voor iedereen.