Experience Nijmegen

Nijmegen is met de aanleg van de Spiegelwaal niet alleen bestand tegen een grotere rivierafvoer, ook heeft het een zeer attractieve hotspot erbij voor recreanten en watersporters. Sinds de aanleg van de Spiegelwaal hebben er enorm veel ontwikkelingen plaatsgevonden. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het watersportcentrum Het Bastion. Dit zorgt ervoor dat veel verschillende gebruikers, zoals roeiers, zeilers, zwemmers, recreanten, en pleziervaart, bij elkaar komen, ieder met een ander doel. Dit verhoogt de interactie tussen gebruikers en daarmee de kans op gevaarlijke situaties, met name op drukke zomerdagen. Daarnaast is Nijmegen met de Waal een belangrijke doorvoerroute naar Duitsland en zal het, om de economische positie van Nederland te kunnen blijven garanderen, mee moeten bewegen met de huidige snelle ontwikkelingen op het gebied van scheepvaart. Met oplossingsgerichte experimenten kijkt De Digitale Rivier hoe we samen met lokale organisaties en gebruikers kunnen werken aan een duurzame, veilige, verbonden stad aan het water.