Europees project Connected River

Één van de speerpunten van de Digitale Rivier is van elkaar en met elkaar leren van experimenten en te innoveren. Dit is precies wat het Europees project Connected River uitdraagt. Connected River is een project waarin partijen uit alle landen in de Noordzee regio met elkaar samenwerken. Hierbij wordt toegewerkt naar het opzetten van ecosystemen waarbinnen een gemeenschappelijke aanpak wordt nagestreefd waarbij de gebruiker en agile innovatie centraal staan. Flow Forward is een voorbeeld van zo’n aanpak. Aan de hand van deze aanpak kunnen autoriteiten en belanghebbenden (digitale en andere) oplossingen versnellen en economisch sterke, duurzame en aantrekkelijke waterwegen en waterfronten realiseren.