Experimenten in Amsterdam: Zorgen voor een veiliger IJ samen met de gebruiker

Het Amsterdamse IJ is een smeltkroes van verschillende soorten vaarverkeer. Recreatievaart, beroepsvaart en ponten varen kris kras door elkaar, met verschillende doelen.  Naar verwachting zal de scheepvaart op het IJ de komende jaren alleen maar toenemen. Daarnaast schieten op mooie zonnige dagen (deze zomer helaas gebrekkig aanwezig) allerlei plezierbootjes vanuit de Amsterdamse grachten het IJ op. Dit is natuurlijk erg leuk, maar de toenemende drukte kan ook gevaren met zich meebrengen.

Plezierig en veilig varen
In samenwerking met Port of Amsterdam en de Gemeente Amsterdam wil de Digitale Rivier ervoor zorgen dat iedere vaartocht plezierig en veilig verloopt. Daarbij is het belangrijk om de situatie goed te analyseren en goed te luisteren naar wat de recreant daadwerkelijk wil. Om hierachter te komen is de Digitale Rivier met verschillende partners op 18 en 19 augustus op onderzoek gegaan.

Het doel  was om vaarrecreanten bij het IJ te interviewen en potentieel gevaarlijke situaties te analyseren. De interviews dienen om een goed beeld te vormen van de behoeften  van recreanten tijdens hun vaartocht. Hiervoor werden vragen gesteld als: Wat vindt je prettig tijdens het varen? Waar erger jij je aan? Hoe kunnen wij helpen om je vaartocht te verbeteren? Met behulp van deze vragen kan een duidelijker beeld gevormd worden van de recreant op het IJ en wordt iedere doelgroep meegenomen bij het veiliger maken van het IJ.

Naast de interviews werden er observaties gedaan op twee locaties die als potentieel onduidelijk en gevaarlijk voor de recreant waren gemarkeerd. Vanuit  het Oosterdok (zie bovenstaande afbeelding) is weinig overzicht over de hoofdvaarweg en moet het IJ overgestoken worden om de vaartocht veilig te kunnen vervolgen. Bij de Oranjesluizen (zie onderstaande afbeelding) komt verkeer van veel verschillende kanten en moet  ieder vaartuig de juiste route kiezen. Ook deze observaties kunnen helpen bij het creëren van een veiliger IJ.

Doe ook mee met de enquête
Nu is het zaak voor de Digitale Rivier en partners om alle input die in deze korte tijd opgehaald is te verwerken en om te zetten naar iets tastbaars, waarmee direct een volgend onderzoek ingeluid kan worden. Zo blijven we kort-cyclisch werken aan een veilig en toegankelijk IJ. Vaar jij zelf weleens op het IJ en wil je ook graag bijdragen? Vul dan deze enquête in. Invullen duurt ongeveer 5 minuten.

 

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *