“E.Coli Sneltest Experiment” in analyse fase

Op woensdag 18 november, eindigde de testperiode waarmee door ‘de Digitale Rivier’, op twee locaties langs de rivier, het passeren van een golf E.Coli bacterie werd gemonitord. De verzamelde data wordt nu geanalyseerd en begin 2021 gepresenteerd, samen met een evaluatie van de operationele (leer)ervaringen.

Het probleem

De E.Coli bacterie vormt een gezondheidsrisico voor waterrecreanten. De bacterie komt in het water door o.a. RWZI-effluent, riool overstorten, afspoeling van mest en de uitwerpselen van vogels (foerageerplekken) verspreid in het stroomgebied. De huidige meetmethode om E.Coli vast te stellen duurt twee dagen, wat de mogelijkheid om ongewenste situaties te voorkomen sterk beperkt. In de Spiegelwaal bij Nijmegen vormt dit een actueel probleem.

De Spiegelwaal bij Nijmegen is een nevengeul die is aangelegd om de stroomcapaciteit van de Waal te vergroten (Ruimte voor de Rivier). De 4 kilometer lange geul geeft daarnaast invulling, bij een vrije instroom, aan de doelstellingen voor de Kader Richtlijn Water (KRW). Omdat de Spiegelwaal echter een populaire plek is geworden voor oever- en waterrecreatie, wordt de geul door middel van een Inlaat in het zwemseizoen volledig afgesloten, om de toestroom van de ziekteverwekker te voorkomen.

Het experiment

In de afgelopen periode, heeft de Digitale Rivier de samenwerking met o.a. RWS Oost-Nederland, de Technische Alliantie en MicroLan opgezocht en deelgenomen aan het TKI-project: “Snelle detectie van fecale verontreiniging in zwemwater”. Binnen dit project was het namelijk mogelijk om gebruik te maken van de door Microlan ontwikkelde Sneltest, waarmee binnen enkele uren kon worden vastgesteld of er zich E.Coli in een watermonster bevond. De zogenaamde “BACTcontrol”. Als het mogelijk zou zijn om m.b.v. deze Sneltest een betrouwbare relatie aan te tonen tussen de detectie van E.Coli bovenstrooms in de Waal bij Bimmen, en de detectie circa drie uur later, van dezelfde golf, ter hoogte van de Spiegelwaal, dan zou het in theorie mogelijk kunnen zijn, om de inlaat van de Spiegelwaal in de toekomst “dynamisch” te laten inspelen op het passeren van een golf E.Coli bacterie. En daarmee maximaal invulling geven aan zowel de waterrecreatie als de Kader Richtlijn Water.

De eerste resultaten zijn positief

De tussentijdse resultaten waren positief, ondanks de diverse nog te verklaren variaties. Wellicht dat de analyse van de huidige beperkte dataset daarop nog enkele antwoorden geeft, maar de verwachting is dat er voldoende aanknopingspunten zijn om een eventueel vervolgonderzoek te richten. De eerste stap naar een potentiële structurele oplossing voor het probleem in de Spiegelwaal (en elders!) lijkt gezet.

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *