De Toolbox (0): de proloog

Binnen de Digitale Rivier willen we snel leren innoveren, met behulp van kort-cyclische experimenten. In deze serie, De Toolbox, geven we een inzage in onze aanpak, zodat meer mensen bekend raken hiermee. In deze proloog: een korte inleiding over onze methodiek. Want wat zijn nou de verschillende aspecten van het Flow Forward denken? En welke stappen zijn nodig om het innovatieproces te doorlopen? We doorlopen in vogelvlucht de verschillende tredes die genomen moeten worden.

Gebruiksgerichte digitalisering

Met behulp van gebruikersgerichte digitalisering, willen we de aanpak van Rijkswaterstaat verbeteren. De Digitale Rivier biedt daarom de mogelijkheid om met een ondernemende mind-set tot innovatieve oplossingen te komen. Hierbij spelen we in op een digitaliserende maatschappij. Dit vormt samen de basis van onze aanpak. De essentie van de aanpak die we gebruiken, komt voort uit de 1-10-100 methode van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN)

De aanpak maakt gebruik van kort-cyclische experimenten. Dit betekent dat op een snelle manier een probleem en bijbehorende oplossingsrichtingen worden onderzocht. Daarin is het belangrijk dat belanghebbenden in alle fases betrokken zijn en blijven. Zo wordt ervoor gezorgd dat er een oplossing verzonnen wordt samen met en voor de praktijk. De vraag wordt gedurende het proces steeds scherper, waardoor automatisch de oplossing dichterbij komt. Het is daarom ook de bedoeling dat er in elke fase wordt geleerd. We zoeken niet alleen een oplossing, maar we willen ook het proces ernaartoe verbeteren. Oftewel: experimenterend innoveren!

1, 10 of 100 stappen?

Dus, de 1-10-100 methode. Wat houdt dat precies in. In het kort zeggen we eigenlijk: een experiment bestaat uit drie fases, die dan weer bestaan uit 1, 10 of 100 dagen. In deze korte periode gaan we dus op zoek naar een oplossing. Snel, met veel energie!In de 1-fase doorlopen we met alle potentiële eindgebruikers in 1 dag een volledige design-cyclus. Op basis van een startvraag van iemand uit de business, pluizen we samen het volledige probleem uit. Het doel is om de vraag écht scherp te krijgen en duidelijk te krijgen hoe groot het probleem nou werkelijk is.

In de volgende stap, de 10-fase, kijken we met behulp van een aantal experimenten welke oplossingen passen bij het geformuleerde probleem. Dit kan met behulp van één of een aantal prototypen. Met behulp van een aantal criteria, kan zo bepaald worden hoe succesvol een bepaalde oplossing is. De laatste stap, de 100-fase, zorgt voor validatie in de praktijk. Samen met betrokkenen testen we het ontwikkelde prototype. Juist op deze manier kunnen we veel waardevolle informatie genereren. In korte iteraties van twee weken wordt er gewerkt met eindgebruikers, waarin we elke keer feedback verzamelen en aannames valideren. Als bonus krijgen stakeholders meteen een goed beeld van hoe het concept werkt. Als het concept dan uiteindelijk succesvol is, dan kunnen ze het eindproduct ook snel implementeren.

Waarde

Na het doorlopen van alle fases, wordt er gekeken waar er aanknopingspunten zijn. Dit kan, als het echt succesvol is gegaan, het in gebruik nemen van het concept door de business. Maar het trekken van een specifieke les uit het experiment kan ook waardevol zijn. Bijvoorbeeld een verbetering van het experimentproces. Of hoe we beter met een bepaalde situatie om kunnen gaan in de praktijk. Daarom is een experiment altijd nuttig, als het maar een bepaalde waarde oplevert.

Deze methodiek is  verbonden aan het design thinking principe. Volgens dit idee wordt bij het ontwikkelen van een product de klant zo vroeg mogelijk betrokken bij de ontwikkeling ervan. Zo wordt ervoor gezorgd dat de oplossing zo goed mogelijk past bij de ideeën van de klant. De aanpak van De Digitale Rivier volgt hierin dezelfde lijn: met kort-cyclische iteraties innoveren, samen met de eindgebruikers. Voor je het weet heb je voor een snelle, vernieuwende oplossing gezorgd!

Meer weten?

Met deze korte proloog heb je een redelijk beeld van hoe experimenterend innoveren werkt, gekregen. Je kunt beginnen met het doorlopen van het proces! Uiteraard zijn er nog veel meer aspecten die hier een rol bij spelen. Een voorbeeld hiervan is de one-pager om iedere fase af te bakenen. Plus, de 1-10-100 aanpak gaat nog veel meer de diepte in. Wil je hier meer over weten? Vraag dan het playbook Experimenterend Innoveren aan via: https://digitalerivier.nl/contact/

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *