Activiteiten

De Digitale Rivier werkt hard om de waterveiligheid te waarborgen. Dit doen we door samen leren experimenterend te innoveren. Aan de hand van een innovatieve werkwijze willen we snel problemen in kaart brengen en oplossingen aandragen door de gebruiker hier nauw bij te betrekken. Om dit doel te realiseren voeren wij allerlei activiteiten uit. Zo zijn wij bijvoorbeeld bezig met het uitvoeren van experimenten, het ontwikkelen van onze aanpak, maar proberen we ook De Digitale Rivier op de kaart te zetten en onder de aandacht te brengen. Al deze activiteiten zijn hier samengevoegd en kort beschreven. Voor meer informatie kan je terecht op de nieuws pagina of kan je contact opnemen.

Experimenten

Europees project Connected River

Één van de speerpunten van de Digitale Rivier is van elkaar en met elkaar leren van experimenten en te innoveren. Dit is precies wat het

Experience Amsterdam

Het IJ in Amsterdam is een drukke watercorridor. Het is een belangrijke verbinding tussen de Noordzee en het achterland. Veel beroepsvaart en zeevaart volgt deze

Experience Nijmegen

Nijmegen is met de aanleg van de Spiegelwaal niet alleen bestand tegen een grotere rivierafvoer, ook heeft het een zeer attractieve hotspot erbij voor recreanten

Experiment Amsterdam: Onderwater drones

Onderwaterdrone-technologie heeft een ware opmars doorgemaakt en is in verschillende industrie segmenten (offshore olie & gas / windturbines) een volwaardig substituut voor duikers. Voor het

Experiment Nijmegen: Delighters

Met de Spiegelwaal heeft Nijmegen een populaire plek voor recreatie erbij. Met name op zomerse dagen is het een zeer attractieve hotspot voor recreanten en

Experiment: De Noordwaard

“Sinds de oplevering in 2015 is natuurgebied de Noordwaard zeer aantrekkelijk geworden voor waterrecreanten, natuurliefhebbers en dagjesmensen. Meer gerichte interactie tussen de bezoekers en de

Onze aanpak, Flow Forward

“Rijkswaterstaat is een grote organisatie die traditioneel werkt met meerjarige projecten en zorgvuldige procedures. Maar haar omgeving verandert snel –op zowel maatschappelijk, technologisch als organisatorisch