Activiteiten

De Digitale Rivier werkt hard om de waterveiligheid te waarborgen. Dit doen we door samen leren experimenterend te innoveren. Aan de hand van een innovatieve werkwijze willen we snel problemen in kaart brengen en oplossingen aandragen door de gebruiker hier nauw bij te betrekken. Om dit doel te realiseren voeren wij allerlei activiteiten uit. Zo zijn wij bijvoorbeeld bezig met het uitvoeren van experimenten, het ontwikkelen van onze aanpak, maar proberen we ook De Digitale Rivier op de kaart te zetten en onder de aandacht te brengen. Al deze activiteiten zijn hier samengevoegd en kort beschreven. Voor meer informatie kan je terecht op de nieuws pagina of kan je contact opnemen.

Experimenten

Experience Amsterdam

Het IJ in Amsterdam is een drukke watercorridor. Het is een belangrijke verbinding tussen de Noordzee en het achterland. Veel

Experience Nijmegen

Nijmegen is met de aanleg van de Spiegelwaal niet alleen bestand tegen een grotere rivierafvoer, ook heeft het een zeer

Experiment: De Noordwaard

“Sinds de oplevering in 2015 is natuurgebied de Noordwaard zeer aantrekkelijk geworden voor waterrecreanten, natuurliefhebbers en dagjesmensen. Meer gerichte interactie

Onze aanpak, Flow Forward

“Rijkswaterstaat is een grote organisatie die traditioneel werkt met meerjarige projecten en zorgvuldige procedures. Maar haar omgeving verandert snel –op